Agenda

agenda 2017
Dinsdag 2 mei, 20:00 uur: moderamen, pastorie
Woensdag 3 mei, 20:00 uur, Cie. Erediensten, Dijkhuizenweg 41
Zondag 7 mei: pelgrimage in aardbevingsgebied (zie kerkblad)
Maandag 8 mei, 20:00 uur: kerkenraad, Tjamsweersterstee
Zaterdag 13 en zondag 14 mei: musical ‘Het theater komt’ in en rond de Nicolaikerk, aanvang 14:30 of 19:30 uur (zie kerkblad mei)
Maandag 15 mei, 20:00 uur, pastoraal overleg, pastorie
Woensdag 17 mei, 20:00 uur: kring 50+, in Tjamsweersterstee
Zaterdag 20 mei, Terug naar het begin, kerk Tjamsweer (zie kerkblad)
Dinsdag 6 juni, 20:00 uur: moderamen, pastorie
Maandag 19 juni, 20:00 uur: kerkenraad, Tjamsweersterstee

Om alvast te noteren:
Zondag 2 juli, 9:30 uur: afscheid kindernevendienst
Zondag 10 september, 9:30 uur: afscheid en (her)bevestiging ambtsdragers
Zondag 17 september: Startzondag.

Kerkenraadsvergaderingen 2016-2017, 20:00 uur, Tjamsweersterstee:
maandag 19 juni
maandag 10 juli