Agenda

agenda 2018
Alle activiteiten zijn in Tjamsweersterstee en worden geleid door ds. Wolters, tenzij anders vermeld.
Diverse van de onderstaande activiteiten worden uitvoeriger beschreven in het Kerkblad.

Zaterdag 8 september
19.00 uur Zingen naar de Zondag; met medewerking van het Christelijk Vocaal Ensemble uit Stedum. Voorganger is ds. Wolters. Na afloop is er koffie en thee in Stee.

Zondag 9 september
14.30 uur Intrede ds. J. van den Berg en ds. G. van den Berg-de Haan in de Protestantse Gemeente Appingedam, Nicolaikerk

Zondag 16 september
9.30 uur Startzondag m.m.v. Solace.
Thema: Een goed gesprek.
Na de dienst drinken we uitvoerig koffie in Tjamsweersterstee. Daarna zijn er een aantal activiteiten in de directe omgeving gepland. We eindigen de startzondag met een gezamenlijke lunch in Stee.

Dinsdag 25 september
14.30 uur Bijbelkring, Tjamsweersterstee; start nieuwe seizoen
Donderdag 27 september
19.30 uur IKE-avond, Franse School
meditatie: ds. Wolters