Agenda

agenda 2017
Alle activiteiten zijn in Tjamsweersterstee en worden geleid door ds. Wolters, tenzij anders vermeld.
Diverse van de onderstaande activiteiten worden uitvoeriger beschreven elders in dit Kerkblad.

zaterdag 3 februari 19.00 uur: Zingen naar de Zondag in de kerk van Tjamsweer, ds. B.B. Wolters

dinsdag 6 februari 14.30 uur: Bijbelkring

dinsdag 6 februari 20.00 uur: Inleiding Nieuwe Testament

maandag 12 februari 20.00 uur: Kerkenraad

woensdag 14 februari 20:00 uur: Kring 50+

dinsdag 20 februari 20.00 uur: Op verhaal komen in het aardbevings- en versterkingsgebied, ds. M. Roepers en drs. J. Gelderloos

dinsdag 27 februari 14.30 uur: Bijbelkring

dinsdag 27 februari 20.00 uur: Inleiding Nieuwe Testament

maandag 12 maart 19.30 uur: Vergeving tussen mensen, Franse School, ds. Tj. Huisman