Lied van de maand

Sinds Startzondag 2013 maken wij gebruik van het nieuwe liedboek.
Daarmee is ook het lied van de maand weer ingevoerd.
Op de eerste zondag van de maand wordt dit lied voorgezongen aan de gemeente, door de liedgroep.
Deze liedgroep, zoals we die gemakshalve noemen, oefent elke donderdagavond -behalve in de schoolvakanties- van 19.30-20.00 uur in de kerk, o.l.v. onze organist Jan Beukema.
Naast het lied van de maand worden dan ook andere liederen gezongen; als de (gast)predikant zijn/haar liedkeuze tijdig doorgeeft, kunnen er ook nieuwe, onbekende liederen worden geoefend. Of we zingen zomaar een lied dat we mooi vinden.
In de afgelopen jaren heeft de liedgroep meer dan eens medewerking verleend aan diensten in o.a. de Stille week voor Pasen, ook samen met de gebroeders Beukema.

Het lied van de maand wordt beurtelings worden gekozen door de Protestantse Gemeente Appingedam en de Hervormde Gemeente Tjamsweer. Bij ons wordt die keuze gemaakt door de Commissie Erediensten, in nauw overleg met organist Jan Beukema en onze ds. Wolters.

Om nog eens terug te bladeren: vanaf oktober 2013 zongen we:
2013 2014 2015 2016 2017
januari 839 416 1014 847
februari 849 527 519 139A
maart 546 560 540 533
april 608 782 1005 631
mei ? 980 701 665
juni 691 216 860 303
juli 817 982 211 322
augustus 850 91A 975 811
september 826 176 997 831
oktober 8B 719 205 976 735
november 729 725 453 712 798
december 853 456A 443 461 456B