Uitnodiging Kerstmiddag

Op donderdag 18 december a.s. heeft de H.V.D. weer een kerstmiddag georganiseerd. Aanvang 15.00 uur in Tjamsweersterstee.

Deze middag zullen we weer samen zingen en luisteren naar een kerstverhaal.
Tot slot kunnen we genieten van een heerlijke broodmaaltijd.

We willen u dan ook heel hartelijk uitnodigen voor deze kerstmiddag en zo met elkaar in een ontspannen sfeer het kerstfeest vieren.
Het is voor ons wel belangrijk dat u zich voor deze middag opgeeft, zodat wij weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.
Als u nog iemand anders (b.v. een buurman of buurvrouw) mee wilt nemen, mag dat natuurlijk.

Wij vragen wel of u zich uiterlijk zondag 14 december wilt opgeven bij:
- Truus Zandt, tel. 624118
- Marian Snakenborg, tel. 627689

Bij opgave graag doorgeven: naam, aantal personen en telefoonnummer
En: of u graag gehaald wilt worden.