Terug naar het begin

'Orgel Vreten': tijdens het festival Terug naar het begin, op zaterdag 16 mei treden ze op in de Tjamsweersterkerk. Kijk op www.terugnaarhetbegin.nl en https://www.facebook.com/orgelvreten.