Intrede ds. Wolters

Een nieuw album op de fotopagina, van de intrededienst van ds. Wolters.