Restauratie (2)

Vanaf zondag 23 juni zijn onze diensten weer te beluisteren via de 'kerktelefoon' en via internet.
Nieuwe foto's zijn geplaatst in de map 'Restauratie', op de fotopagina.