Rommelmarkt

sep
02

update 11 september 2013

De rommelmarkt van afgelopen zaterdag (7 september) is een succes geworden, mede dankzij alle medewerkers. De netto opbrengst bedraagt inmiddels ruim € 2300,=
Dit zal worden besteed aan de aanschaf van een defibrillator en een aantal andere Eerste Hulpmaterialen.
U kunt nog steeds een bijdrage geven, op bankrek.nr. 90.08.30.336 (t.a.v. M. Drenth-Bos, inzake "defibrillator").

Posted By Cobie lees verder

Restauratie (4)

jul
06

Ook aan de zuidkant is het dak voorzien van nieuw dakfolie en lattenwerk. De dakpannen kunnen er weer op.

Posted By Cobie lees verder

Restauratie (3)

jun
29

Van de Kerkrentmeesters: Inmiddels hebt u aan de foto's (ook op de fotopagina) kunnen zien dat de Hervormde Kerk van Tjamsweer wordt gerestaureerd en eveneens het orgel. In het kader van de Brim zal er een subsidie worden verstrekt van 65% van de vastgestelde subsidiabele kosten. De rest moet worden opgebracht door de plaatselijke Hervormde Gemeente en Fondsen. Inmiddels zijn bedragen toegezegd en/of reeds overgemaakt door o.a. SNS Fonds Eemsmond Appingedam, Dr Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, RWE Cultuurfonds, Meindersma-Sybenga Stichting, Stichting Lambers-Burger, Stichting K.P. Boon, St. Marthe Havinga Fonds, Stichting J.B. Scholtenfonds.

Posted By Cobie lees verder

Pagina's

Subscribe to Hervormde Gemeente Tjamsweer RSS