Restauratie (3)

jun
29

Van de Kerkrentmeesters: Inmiddels hebt u aan de foto's (ook op de fotopagina) kunnen zien dat de Hervormde Kerk van Tjamsweer wordt gerestaureerd en eveneens het orgel. In het kader van de Brim zal er een subsidie worden verstrekt van 65% van de vastgestelde subsidiabele kosten. De rest moet worden opgebracht door de plaatselijke Hervormde Gemeente en Fondsen. Inmiddels zijn bedragen toegezegd en/of reeds overgemaakt door o.a. SNS Fonds Eemsmond Appingedam, Dr Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, RWE Cultuurfonds, Meindersma-Sybenga Stichting, Stichting Lambers-Burger, Stichting K.P. Boon, St. Marthe Havinga Fonds, Stichting J.B. Scholtenfonds.

Posted By Cobie lees verder

Restauratie (2)

jun
20

Vanaf zondag 23 juni zijn onze diensten weer te beluisteren via de 'kerktelefoon' en via internet.
Nieuwe foto's zijn geplaatst in de map 'Restauratie', op de fotopagina.

Posted By Cobie lees verder

Restauratie van start

jun
12

In verband met de restauratie zal de eredienst vanaf zondag 16 juni gehouden worden in Tjamsweersterstee.
Kindernevendienst en 'consistorie' in de pastorie.
De aansluiting voor de kerktelefoon (internet) zal op deze zondag nog niet zijn gerealiseerd; we gaan er van uit dat dat vanaf zondag 23 juni wel het geval zal zijn.
Onze excuses voor het ongemak. We gaan er van uit dat onze kerk nog mooier zal zijn na deze restauratie, maar: "t mout eerst minder worden veurdat t beter wordt!"

Posted By Cobie lees verder

Pagina's

Subscribe to Hervormde Gemeente Tjamsweer RSS