Vieringen


Zondag 9 september, Schrift en Tafel
09:30 uur: ds. B.B. Wolters
Organist: dhr. J. Beukema

Zondag 16 september; Startzondag
met medewerking van Praiseband Solace
09:30 uur: ds. B.B. Wolters
Organist: dhr. J. Beukema
Na de dienst koffiedrinken, een goed gesprek, een spel, en gezamenlijke lunch.

Zondag 23 september
09:30 uur: Ds. G. Knol, Bierum
Organist: dhr. J. Beukema

Zondag 30 september; afscheid en bevestiging ambtsdragers
09:30 uur: ds. B.B. Wolters
Organist: dhr. E. van Olm

Zondag 7 oktober, koffiedrinken
09:30 uur: ds. B.B. Wolters
Organist: dhr. J. Beukema

Voor oppasdienst kunt u contact opnemen met de koster
Voor autodienst kunt u contact opnemen met dhr. Cor Lalkens